"24 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2020) wynosi 51 894 251 zł, podano także.

"Polityka dywidendowa spółki mówi o wypłacie dywidendy w wysokości 30-50% skonsolidowanego zysku i zamiarem zarządu jest przeznaczanie odpowiedniej części zysku na wypłatę dywidendy w przyszłości. Jednakże spółka nie może zagwarantować, że plany te zostaną zrealizowane w każdym roku, ani określić dokładnych kwot spodziewanych wypłat dywidendy" - czytamy także w opublikowanym dziś raporcie rocznym.

W czerwcu 2020 r. Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego.

Asseco SEE odnotowało 116,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 89,65 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 58,34 mln zł wobec 40,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)