Zysk operacyjny wyniósł 237 mln USD wobec 79 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 269 mln USD wobec 109 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 327 mln USD w II kw. 2020 r. wobec 1 032 mln USD rok wcześniej.

W I poł. r.fin. 2020/2021 spółka miała 332 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 100 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 267 mln USD w porównaniu z 1 882 mln USD rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)