"Komisja jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w łącznej wysokości 80 000 zł za ogółem 8 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie regulator podał, że umorzyła postępowanie w pozostałej części w związku ze stwierdzeniem braku naruszenia przepisów prawa.

"Towarzystwo wdrożyło środki zaradcze oraz usprawniło procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary"- czytamy także.