Zysk operacyjny wyniósł 26,37 mln zł wobec 20,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r. wobec 601,37 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku w porównaniu do roku poprzedniego, grupa osiągnęła nieco wyższe przychody mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID. Poza tym od dwóch lat grupa realizuje strategię, zakładającej m.in. ostrożniejszą selekcję oferowanych i realizowanych projektów, bazującej na kompetencjach i doświadczeniu grupy. Podejście to zapewnia dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości wykonawczych grupy oraz pozwala na ograniczenie ryzyka operacyjnego, co w konsekwencji przekłada się na rosnące wyniki finansowe. Efekty systematycznie wdrażanych zmian procesowych i organizacyjnych od fazy przygotowania oferty przez cały proces realizacji kontraktów są widoczne w prezentowanych okresach. Wynik brutto na sprzedaży uzyskany przez grupę kapitałową w 2020 roku wyniósł 72 123 tys. zł, z rentownością na poziomie 11,7%, tj. o 1,2 pkt proc.. wyższą niż w roku 2019" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1,63 mln zł wobec 17,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym.

(ISBnews)