Zysk operacyjny wyniósł 171,77 mln zł wobec 84,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 174,86 mln zł wobec 85,73 mln zł rok wcześniej, a skorygowana EBITDA - odpowiednio: 226,36 mln zł wobec 86,28 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 578,19 mln zł w 2020 r. wobec 241,13 mln zł rok wcześniej.

"W kulminacyjnym drugim kwartale 2020 roku średnia miesięczna liczba graczy w Fishing Clashu wyniosła 6,9 miliona - to blisko pięć razy więcej niż rok wcześniej. Znaczne wzrosty liczby graczy odnotowały też nasze pozostałe produkty. Płatności użytkowników w naszych grach urosły dwuipółkrotnie do kwoty ponad 625 mln zł w zeszłym roku, co jeszcze na początku 2020 r. mogło wydawać się poziomem nieosiągalnym w tak krótkim czasie. Skorygowana EBITDA w raportowanym okresie urosła o ponad 160%, osiągając poziom 226 mln zł, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły ponad trzykrotnie a stan środków pieniężnych na koniec roku zbliżył się do 240 mln zł. Silna pozycja finansowa daje nam ogromne możliwości dalszych inwestycji w rozwój biznesu" - napisał prezes Maciej Zużałek w liście do akcjonariuszy.

Poinformował też, że kilka miesięcy od wdrożenia zaktualizowanej strategii spółka "nabrała rozpędu" w nowych strategicznych obszarach.

"Zespół w Warszawie pracuje pełną parą nad swoim pierwszym tytułem, a liderzy berlińskiego teamu przygotowują się do budowy kompletnego studia. Staliśmy się również aktywnym graczem na rynku M&A, gdzie po kilku miesiącach pracy mamy pełen dostęp do większości, jeżeli nie wszystkich interesujących nas transakcji w świecie gamingu. Nasza decyzja o dalszej dywersyfikacji TSG wiązała się z powiększeniem zespołu pracowników i współpracowników z 220 osób na koniec 2019 do ponad 320 osób obecnie. W 2020 roku wykonaliśmy istotny krok w stronę umiędzynarodowienia TSG, gdzie już blisko 30% nowych członków zespołu jest z zagranicy. Wierzymy, że know-how zgromadzony we Wrocławiu, w połączeniu z doświadczeniami osób dołączających do TSG ze wszystkich stron świata, pozwoli nam długoterminowo na grę w światowej ekstraklasie firm tworzących gry free to play" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 150,59 mln zł wobec 73,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)