"W segmencie zagranica od początku 1 kwartału 2021 do dnia publikacji niniejszego raportu obiekty rekreacyjno-sportowe były zamknięte w Czechach (od 18 grudnia 2020 r.) oraz na Słowacji (od 19 grudnia 2020 r.) a program MultiSport pozostawał zawieszony" - czytamy w komunikacie.

W Bułgarii obiekty-sportowe rekreacyjne były otwarte w okresie od 1 lutego 2021 r. do 21 marca 2021 r., a szacunkowa liczba aktywnych kart w marcu 2021 wyniosła 78,7 tys. szt.

Reklama

W Chorwacji obiekty rekreacyjno-sportowe na dzień publikacji niniejszego raportu są otwarte (od 14 lutego 2021 r.) a szacunkowa liczba aktywnych kart w marcu 2021 wynosi 13,4 tys. szt., podano także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,53 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)