Zysk operacyjny wyniósł 48,58 mln zł wobec 163,54 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 221,79 mln zł w 2020 r. wobec 202,03 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 zamyka pierwszy etap działań związanych ze zamianami organizacyjnymi zapoczątkowanymi w poprzednich latach, do których zobowiązał się zarząd. Działalność operacyjna jest obecnie odpowiednio zwymiarowana i przygotowana do skutecznego wypełniania naszych zobowiązań w zakresie dostaw i kosztów. W 2020 roku zakończono również dostosowanie portfolio produktowego, co doprowadziło do usprawnienia podejścia, dając lepszą kontrolę dostaw i kosztów, co oznacza, że Bioton może skupić się na swojej strategii bycia dostawcą kompletnych rozwiązań dla diabetyków. Dodatkowo, w rezultacie prowadzonych działań i usprawnień procesów koszty operacyjne rozpoznane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat zmniejszyły się o 32%, co przyniosło poprawę osiąganych zysków operacyjnych, w tym poziomu EBITDA, który w 2020 roku wyniósł 80,3 mln zł. W 2020 roku nie odnotowano istotnych odpisów wartości niematerialne. W 2020 roku grupa znacząco poprawiła współpracę z dostawcami w zakresie współpracy na gruncie operacyjnym jak i finansowym. Jednocześnie, grupa zmniejszyła zadłużenie w instytucjach finansowych o 20 mln zł, tj. 25% całkowitego zadłużenia" - napisali przedstawiciele zarządu spółki w liście dołączonym do raportu.

Spółka osiąga dobre wyniki w Polsce z obecnym udziałem w rynku insulin klasycznych na poziomie 35%. W 2020 roku spółka kontynuowała rozwój sprzedaży w obszarze rynków międzynarodowych osiągając wzrost na poziomie 14% r/r wraz z przewidywanymi wzrostami w kolejnych latach, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 33,26 mln zł wobec 195,98 mln zł straty rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)