"Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2020 rok wyniosły w przybliżeniu 54 601 405 zł, wobec 58 302 506 zł w 2019 roku (po przekształceniu). [...] Spadek skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej emitenta w 2020 roku o 3 701 101 zł, tj. 6,3% r/r, spowodowało kilka równolegle występujących czynników:

- zaprzestanie obejmowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychodów spółki Adepto sp. z o.o. w związku z umową inwestycyjną, zawartą w dniu 13.09.2019 r., na podstawie której udział emitenta we wspomnianej spółce zależnej zmniejszył się ze 100% do 40%. Przychody Adepto sp. z o.o. w 2019 roku wyniosły 1 510 164 zł;

- niższy niż w ubiegłym roku poziom sprzedaży wypracowanej przez spółki z grupy kapitałowej w związku z pandemią COVID-19 i mniejszym zaangażowaniem niektórych klientów w kampanie promocyjne i marketingowe, z uwagi na redukcję bądź wstrzymanie ich budżetów reklamowych;

- sprzedaż w dniu 31.08.2020 r. wszystkich posiadanych przez emitenta udziałów spółki VideoTarget sp. z o.o., której roczne przychody ze sprzedaży w 2019 roku kształtowały się na poziomie 270 362 zł, natomiast w 2020 roku (do dnia 31.08.2020 r.) na poziomie 145 633 zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2020 roku wyniosła ok. 3,17 mln zł, wobec 3,29 mln zł w poprzednim roku, tzn. nieznacznie spadła o 124 072 zł, tj. o 3,8% r/r. Wpływ na to miały zwłaszcza odpisy aktualizujące w zakresie wartości niematerialnych i prac rozwojowych w łącznej kwocie 1 272 897 zł, wskazano także.

Szczegółowy raport roczny, obejmujący skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zostanie opublikowany 20 kwietnia 2021 r.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)