Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej.

"Obecna strata na działalności operacyjnej spowodowana jest rozliczeniem zakończonych prac rozwojowych dotyczących gry WW3 przez amortyzację a także kontynuacją prac na projektem dotacyjnym. W bieżącym kwartale otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów w kwocie 244 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,97 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,76 mln zł rok wcześniej.

The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)