"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 36 343 344,00 zł pochodzącą z zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 50 419 314,52 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto spółki w wysokości 14 075 970,52 zł - na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Dniem dywidendy ma być 27 maja, a dniem wypłaty 8 czerwca, podano także.

Reklama

W ubiegłym roku akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Atende sięgnęły 260,1 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)