"Mając powyższe na uwadze wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 9,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w segmencie działalności deweloperskiej grupy kapitałowej Unibep, wskazano również.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w I kw. 2021 r. zostaną przekazane w raportach kwartalnych opublikowanych 31 maja 2021 roku.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)