Strata operacyjna wyniosła 49,37 mln zł wobec 42,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,51 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 386,08 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży segmentu Polska (tj. działalność w zakresie sprzedaży kart sportowych i zarządzania klubami fitness oraz inwestycji w nowe kluby na rynku polskim) spadły w I kw. br. o 75,1% r/r do 74,63 mln zł; segment odnotował stratę EBIT na poziomie 32,15 mln zł wobec 51,86 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 9,73 mln zł wobec 96,78 mln zł.

"W efekcie utrzymywanych obostrzeń w związku z trwającą epidemią COVID-19, tj. przede wszystkim zamknięcia obiektów sportowych przez cały okres pierwszego kwartału 2021 roku, przychody segmentu Polska spadły o 75,1% w ujęciu rok do roku. Użytkownicy kart sportowych oraz klienci klubów fitness korzystali z możliwości zawieszenia członkostw, a grupa nie pobierała z tego tytułu opłat" - czytamy w raporcie.

W celu poprawy sytuacji sprzedażowej grupa przekierowała swoje działania na intensywny rozwój oferty produktów online, takich jak platforma treningowa, zapewniająca dostęp do stale powiększającej się bazy treningów online i na żywo (treningi live) prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów, a także sklep internetowy Yes2Move, oferujący m.in. suplementy diety oraz żywność dietetyczną, akcesoria fitness i wiele innych artykułów wspierających trening i zdrowy styl życia, podano także.

Przychody segmentu Zagranica (w którego skład wchodzą spółki zajmujące się rozwojem programu MultiSport, spółki zarządzające klubami fitness w ramach strategii zabezpieczania głównego produktu (karty MultiSport) oraz spółki holdingowe Benefit Systems International i Fit Invest International) spadły w I kw. br. o 82,4% r/r do 14,24 mln zł. Strata EBIT wzrosła do 20,07 mln zł z 9,65 mln zł rok wcześniej, a strata EBITDA - odpowiednio do 11,87 mln zł z 0,97 mln zł.

Segment Kafeterie odpowiada za rozwój platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria. Jego przychody wzrosły w I kw. br. o 21,4% r/r do 10,58 mln zł. Jego zysk EBIT wyniósł 2,05 mln zł wobec 0,32 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 3,68 mln zł wobec 1,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 26,2 mln zł wobec 10,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)