"Intencją zarządu jest przygotowanie stosownego prospektu oraz złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o jego zatwierdzenie na początku drugiej połowy 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Decyzję dotyczącą przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW spółka podjęła we wrześniu 2020 roku.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)