"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia o:

1) podziale zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 095 394,64 zł, w ten sposób, że całą kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy spółki;

2) pokryciu niepokrytej straty za rok 2019 w zakresie nieobjętym uchwałą nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 czerwca 2021 w kwocie 47 200,96 zł w całości z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)