"Walne zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 6 lipca 2021 r. (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 r.;

Reklama

2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)