"Walne zgromadzenie Echo Investment [...] postanawia:

1. zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2020 w wysokości 57 824 852,68 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (zysk przeznaczony do podziału);

2. zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 45 347 792,82 zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103 172 645,5 zł, tj. 0,25 zł na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 26 lipca 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r., podano również.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)