"Umowa dotyczy dostawy, montażu i instalacji nowego oraz sprawnego technicznie sprzętu medycznego w ramach zadania nr 2 przedmiotowego postępowania, w tym m.in. angiografu, egzoskopu, systemu neuronawigacji i stołu operacyjnego. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 10 401 334 zł netto. Realizacja umowy nastąpi do dnia 29 października 2021 r. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem spółki, podpisana umowa została uznana przez zarząd za istotną, gdyż jej wartość wynosi 9,3% wartości skumulowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów.

Reklama

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)