"Zgodnie z podjętą uchwałą, zarząd postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021, w łącznej kwocie 31 831 225,32 zł, na którą składa się:

1) kwota 31 663 225,32 zł stanowiąca 49,82% zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2021 roku;

Reklama

2) kwota 168 000 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy;

tj. w kwocie 1,24 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Zaliczką zostanie objętych 25 670 343 akcje spółki. Zaliczka zostanie wypłacona 26 listopada 2021 r. Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody rady nadzorczej spółki w terminie do dnia wypłaty zaliczki, podano także.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)