"We wrześniu 2021 roku spółki z Grupy FBSerwis wygrały kolejny przetarg na zagospodarowanie odpadów z miasta Warszawa. Ciągle zwiększamy potencjał gospodarczy Grupy FBSerwis, między innymi poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Niezależnie prowadzone są także projekty akwizycyjne, które pozwolą zwiększyć skalę działalności grupy. W tym momencie poszukujemy spółek, które pomogą nam zrealizować i jednocześnie powiększyć sprzedaż tak, aby w roku 2025 osiągnąć 1 mld zł przy jednoczesnym zachowaniu poziomu marży" - napisał Popko w komentarzu do wyników.

W I-III kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży segmentu usługowego wzrosły o 30,8% r/r do 564 mln zł.

"Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu, wyniosły 561 mln zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 30,6%, co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 75 mln zł w porównaniu do 52 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego" - dodał prezes.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2020 r. miał 8,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)