Reklama

Część portfela zamówień ZUE stanowiły kontrakty kolejowe pozyskane w okresie 2016/2017. Prace na tych kontraktach zmierzają do zakończenia. Znaczna część z nich planowo kończy się w bieżącym oraz w przyszłym roku. ZUE wykorzystując dobrą koniunkturę na rynku miejskich inwestycji tramwajowych skutecznie dywersyfikuje portfel zamówień, zwiększając udział kontraktów tramwajowych w portfelu. Od sierpnia 2021 r. spółka zawarła 2 umowy na tym rynku o łącznej wartości ok. 89 mln zł, wymieniono w komunikacie.

Według stanu na dziś, ZUE ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach, z których potencjalny przychód dla ZUE wynosi łącznie ok. 601 mln zł netto, z czego 4 kontrakty to zadania miejskie, podano także.

"Na rynku kolejowym wykonawcy nadal oczekują na nowe zlecenia zapowiadane przez zarządcę infrastruktury. Na ten moment nie są ogłaszane przetargi na nowe inwestycje o istotnym z perspektywy wykonawców znaczeniu" - czytamy dalej.

ZUE informuje, iż na moment publikacji niniejszych informacji, spółki z jej grupy kapitałowej posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,2 mld zł. W przypadku podpisania umów na kolejne wyżej określone wygrane przetargi, wyniesie ok. 1,8 mld zł, zakończono.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 901 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)