"Na mocy umowy:

1) emitent nabył w dniu zawarcia umowy 4 603 udziały, stanowiące 88,23% udziałów w kapitale zakładowym spółki,

Reklama

2) emitent nabędzie 614 udziałów, stanowiących 11,77% udziałów w kapitale zakładowym spółki, po rozliczeniu ceny nabycia tych udziałów" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży udziałów Total Fitness wynosi nie mniej niż 75 mln zł i nie więcej niż 85 mln zł, a jej ostateczna wysokość uzależniona jest od wartości EBITDA oraz długu netto spółki za 2022 r. albo za 2023 r., wyliczonych zgodnie z postanowieniami umowy. Poziom EBITDA Total Fitness za 2022 r. albo za 2023 r. uprawniający do uzyskania ceny sprzedaży udziałów powyżej ceny minimalnej wynosi 9,375 mln zł. Na mocy umowy Benefit Systems jest uprawniony do potrącenia roszczeń przysługujących mu wobec sprzedających udziały spółki z ceną za te udziały.

"Rozliczenie ceny z tytułu sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki na mocy umowy następuje w następujących ratach:

(i) pierwsza w wysokości 50 mln zł zapłacona została w dniu 4 listopada 2021 r.,

(ii) druga w wysokości 20 mln zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r. albo do dnia 1 kwietnia 2022 r., w zależności od spełnienia warunków określonych w umowie,

(iii) trzecia w wysokości 5 mln zł zostanie zapłacona w dniu 3 kwietnia 2023 r. albo w dniu 1 kwietnia 2024 r., w zależności od spełnienia warunków określonych w umowie" - czytamy dalej.

Ewentualna korekta ceny nastąpi 3 kwietnia 2023 r. lub 1 kwietnia 2024 r.

Total Fitness prowadzi działalność w ramach 14 klubów fitness ulokowanych w najważniejszych dzielnicach Warszawy, Piasecznie, Pruszkowie, Gdańsku oraz w Radomiu (łącznie 14 klubów). Działalność ww. klubów fitness wygenerowała w 2020 roku przychody na poziomie 21,9 mln zł i znormalizowany zysk EBITDA na poziomie 3,7 mln zł.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)