Zysk operacyjny wyniósł 2,82 mln zł wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,71 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 28,15 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 3,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,39 mln zł w porównaniu z 58,25 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku wyniosły 56,4 mln zł i były o 1,9 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku. Najistotniejszy spadek dotyczył przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów (o 20,6%) oraz ze sprzedaży produktów (o 1,1%). Z rynku krajowego pochodziło 47% przychodów ze sprzedaży, drugi pod tym względem rynek rosyjski odpowiadał za 35,4% przychodów. Jedną z istotnych przyczyn spadku przychodów ze sprzedaży jest występujący problem z dostępnością wybranych komponentów i towarów i wydłużony termin ich dostaw" - czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA za I-III kw. 2021 r. wyniósł -2,6 mln zł i był wyższy o 2,8 mln zł r/r, podano także.

"Największy wpływ na wyniki grupy w pierwszy trzech kwartałach 2021 r. miało wstrzymanie części odbiorów gotowych urządzeń przez klientów, konieczność zwiększania zapasów z uwagi na ograniczoną dostępność podzespołów i komponentów (wartość zapasów w grupie ponad 28 mln zł), które powodowały trudności w realizacji części zamówień. Jako jeden z czynników należy również uznać występujące problemy z podażą pracowników na rynku i zwiększająca się presja płacowa w ostatnich okresach. W ocenie emitenta, działalność spółek z grupy nie została istotnie zakłócona, w bieżącym okresie sprawozdawczym produkcja odbywała się zgodnie z planem" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1,04 mln zł wobec 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)