Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 500 000 niezabezpieczonych obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez spółkę o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano.

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,4 pkt proc. w skali roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Pod koniec kwietnia zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VIII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)