Zysk operacyjny wyniósł 11,89 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,65 mln zł w II kw. 2021/2022 wobec 104,36 mln zł rok wcześniej.

W I poł. roku obrotowego spółka miała narastająco 16,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 230,49 mln zł w porównaniu z 196,46 mln zł rok wcześniej.

"Spółka na większości rynków zagranicznych odnotowała wzrost sprzedaży lub zbliżony poziom rok do roku. W Rosji sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie r/r (24,5 mln zł), w Hiszpanii wzrosła o 10% r/r do 20,3 mln zł. W Czechach i Słowacji wzrost wyniósł 46% do 18,4 mln zł, na Węgrzech sprzedaż była zbliżona do ubiegłorocznej i wyniosła 16,4 mln zł. Na mniejszych rynkach w Rumunii, na Ukrainie sprzedaż wzrosła odpowiednio o 51% i 160%, w Wielkiej Brytanii była podobna r/r (2,1 mln zł). Na innych rynkach zagranicznych (m.in. kraje Beneluksu, Skandynawia) sprzedaż wzrosła o ponad 37% do 21,5 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa w minionym I półroczu 2021/22 (od kwietnia do września) pozyskała zamówienia o łącznej wartości 263,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r, podano także.

"II kwartał był okresem wymagającym, w którym podobnie jak inni gracze mierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci rosnących cen materiałów budowlanych, transportu; a to wszystko przy rosnącej presji na wynagrodzenia. Staramy się minimalizować negatywny wpływ czynników rynkowych m.in. poprzez częściowe przeniesienie wzrostu cen na klienta. W minionym półroczu 2021/22, czyli od kwietnia do września, co miesiąc odnotowywaliśmy wzrost wartości pozyskiwanych zamówień. Skupiamy się, zgodnie z przyjętą strategią, na maksymalizacji sprzedaży eksportowej. Cieszy nas jednak, że jednocześnie w kraju wypracowaliśmy solidne wzrosty przychodów. Pozyskujemy z sukcesem kolejne kontrakty i obserwujemy na rynku liczne inwestycje realizowane niezależnie od pandemii" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w materiale.

Grupa realizuje cele, założenia finansowe i operacyjne przyjęte w strategii biznesowej na lata 2020-2023. Wśród nich są realizowane kluczowe kierunki jak: intensyfikacja sprzedaży eksportowej, rozbudowa portfolio produktowego czy finansowe założenia jak wskaźnik ROE powyżej 13% (według stanu na koniec września wynosi ponad 16%) czy utrzymanie niskiego wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA poniżej 3x (według stanu na koniec 1H 2021/22 wynosi 1,6x), podkreślił Mercor.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021/2022 wyniósł 16,39 mln zł wobec 12,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)