"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 16 747 883 zł do kwoty nie mniejszej niż 16 747 884 zł i nie większej niż 20 097 459, tj. o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 3 349 576 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 349 576 nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, podano także.

"Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii I, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii I" - czytamy dalej w uchwale.

Zarząd podał wcześniej w swojej opinii dołączonej do projektu, że zaplanowana emisja akcji serii I w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych związanych z działalnością grupy kapitałowej, tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

W ocenie zarządu, zapotrzebowanie na tym etapie fazy rozwoju poszczególnych projektów wskazuje, iż najbardziej optymalną metodą pozyskania środków, pozwalającą zaoszczędzić czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii I w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń związanych z wykonaniem prawa poboru.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)