"Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. W budynku o wysokości 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 56 lokali mieszkalnych, 4 lokale usługowe oraz 57 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kw. 2022 r., zaś zakończenie w III kw. 2023 roku.

Zamawiającym jest Uni 1, w której spółka zależna od emitenta Unidevelopment posiada 100% udziałów, podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)