Strata operacyjna wyniosła 6,32 mln zł wobec 8,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody całkowite sięgnęły 4,7 mln zł w 2021 r. wobec 2,29 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Gdyby podsumować krótko rok 2021, to można powiedzieć, że dla XTPL był to czas fundamentalnej zmiany. Zamknęliśmy pierwszy, bardzo wymagający etap wzrostu Spółki, stając się przedsiębiorstwem, które generuje przychody ze sprzedaży swoich rozwiązań oraz sukcesywnie je zwiększa. Ta przemiana była możliwa dzięki naszej konsekwentnej pracy oraz globalnie konkurencyjnym produktom i technologii. Autorska metoda UPD oraz oparte na niej rozwiązania technologiczne znalazły już uznanie na rynku i z powodzeniem są przez nas komercjalizowane" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

W 2021 r. można było dostrzec pierwsze pozytywne rezultaty popularyzowania technologii XTPL dzięki urządzeniu Delta Printing System (DPS), którego produkcja oraz sprzedaż stanowi jedną z trzech linii biznesowych spółki, podkreślono.

"Komercjalizacja tych urządzeń jest prowadzona przez XTPL, zgodnie z wypracowaną strategią, poprzez dotarcie do najważniejszych ośrodków naukowych na świecie, których prace badawcze są stale obserwowane przez największych globalnych graczy rynkowych. Dzięki zawartym dotychczas umowom sprzedaży DPS oraz podjętej współpracy z naukowcami m.in. z Uniwersytetu w Stuttgarcie, w Glasgow czy w Brescii, spółka uzyskała pozytywne rekomendacje swojej technologii od liderów opinii uznanych w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli branż: mikroelektroniki, mikrosystemów, półprzewodników, biosensorów, wyświetlaczy" - czytamy w komunikacie.

Prezes wskazał, że spółka zbudowała urządzenie Delta Printing System, by skutecznie dotrzeć do globalnych wytwórców urządzeń elektronicznych nowej generacji, umożliwiając im poznanie naszej technologii i przetestowanie jej możliwości.

"W ubiegłym roku osiągnęliśmy postawiony cel sprzedaży pięciu takich urządzeń. Istotnym było, aby te pierwsze sprzedane egzemplarze trafiły do określonych instytucji w kraju i za granicą, gdzie będą pełnić rolę ambasadorską naszej technologii ultraprecyzyjnej depozycji UPD. Było to możliwe m.in. dzięki skierowaniu oferty do wybranych ośrodków badawczo-naukowych i akademickich, które nawiązały i utrzymują relacje z przemysłowymi graczami z branży elektroniki drukowanej. Dzięki temu uzyskaliśmy już wiele pozytywnych rekomendacji dla naszej technologii od tych ośrodków. Pod koniec 2021 opublikowana została nawet praca naukowa zespołu badawczego prof. Ravindera Dahiya z Uniwersytetu w Glasgow, bazująca na wynikach uzyskanych dzięki Delta Printing System, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem światowej społeczności związanej z rozwojem branży mikroelektroniki i półprzewodników" - powiedział Granek.

Druga linia biznesowa, która również w ubiegłym roku znacząco rosła to tusze przewodzące oparte na nanocząstkach metalicznych. Wolumen sprzedaży wzrósł prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim. XTPL także powiększyła swoją ofertę wprowadzając do niej tusz IJ36 przeznaczony do popularnej techniki druku inkjet, podano także.

"Zespół R&D obecnie pracuje nad nowymi formulacjami nanotuszów zawierającymi inne niż srebro metale, m.in. miedź oraz złoto. Spółka także już na początku 2022 pochwaliła się zawarciem współpracy z notowaną na NASDAQ, izraelską firmą technologiczną Nano Dimension, dla której opracowuje dedykowaną formulację tuszu. Niedawno XTPL informowało o osiągnięciu pierwszego kamienia milowego w zakresie realizacji tej umowy, który związany jest z pierwszą płatnością na rzecz spółki" - czytamy dalej.

Spółka kontynuuje prace nad finalizacją komercjalizacji swojej głównej linii biznesowej, którą jest wdrożenie przemysłowe poprzez integrację modułu drukującego EPSILON na linie produkcyjne globalnych wytwórców. W ubiegłym roku XTPL realizowało dziewięć równoległych procesów ewaluacyjnych, znajdujących się w głównym portfelu projektowym spółki. Najbardziej zaawansowane prace realizowane były w zakresie zastosowania technologii XTPL m.in. w segmencie napraw wysokorozdzielczych wyświetlaczy typu OLED i w branży półprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu chipów półprzewodnikowych, a także w zakresie deponowania metalicznych tuszów do tworzenia połączeń o wysokiej gęstości upakowania do zaawansowanych płytek PCB, wskazano też w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 6,6 mln zł wobec 8,18 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)