Zysk operacyjny wyniósł 59,49 mln zł wobec 56,51 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 68,26 mln zł wobec 64,96 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 838,47 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 513,99 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie I kwartału 2022 roku wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 66 tys. ton i był o 5% wyższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Za ostatnie cztery kwartały ilość sprzedaży wyniosła w skali całej Grupy Alumetal 233,6 tys. ton. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2022 roku była o ok. 56% wyższa w porównaniu do I kwartału 2021 roku, co w połączeniu z 5% wzrostem wolumenu zwiększyło przychody ze sprzedaży o 63% rok do roku do poziomu 838,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały łącznie wyniosły 2,511 mld zł" - czytamy w raporcie.

W I kwartale 2022 roku EBITDA na tonę była na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, co w połączeniu ze wzrostem wolumenów sprzedaży o 5% spowodowało wzrost EBITDA do poziomu 68,3 mln zł w porównaniu z 65 mln zł w I kwartale 2021 roku, czyli o 5%, podano także.

"Zysk netto w I kwartale 2022 roku wyniósł 58,6 mln zł i był wyższy od zysku netto w I kwartale 2021 roku o 16%. Zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 159,6 mln zł. W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. [...] Znormalizowany zysk netto w I kwartale 2022 roku wyniósł 52,5 mln zł i był wyższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2021 roku o 6%. Znormalizowany zysk netto za ostatnie cztery kwartały wyniósł 151,3 mln zł" - czytamy dalej.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale 2022 roku wyniosły 23,4 mln zł i były o 64% wyższe niż w I kwartale 2021 roku, a ich struktura wyglądała następująco: 2,6 mln zł wydatki odtworzeniowe, 20,8 mln zł wydatki rozwojowe. Wydatki inwestycyjne za ostatnie cztery kwartały wyniosły 65,2 mln zł, podał także Alumetal.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 0,64 mln zł wobec 0,57 mln zł straty rok wcześniej.

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie, o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tysięcy ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i buduje obecnie nową linię sortowniczą najnowszej generacji.

(ISBnews)