Reklama

"W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała stratę netto w kwocie 2,8 mln zł. Spowodowane jest to sytuacją na rynku cen surowców, materiałów i podwykonawstwa oraz zwiększonymi kosztami pracy (wzrost zatrudnienia związany z rozwojem spółki o ponad 100 osób rok do roku). W wyniku netto znalazły odzwierciedlenie również wyższe koszty finansowe oraz zwiększona amortyzacja będąca efektem projektów B+R oraz inwestycyjnych - jej przyrost to ok. 4,1 mln zł rok do roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Strata operacyjna wyniosła 1,7 mln zł wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 5,32 mln zł, czyli o 112% więcej r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,93 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 26,28 mln zł rok wcześniej.

"ML System w I kwartale 2022 r. wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 109%. [...] W I kwartale 2022 r. ML System osiągnął 3,5 mln zł przychodów z kontraktów zagranicznych, co stanowi 6,5% sprzedaży ogółem w tym okresie. Dla porównania w I kwartale 2021 r. sprzedaż zagraniczna wyniosła 0,3 mln zł. Produkty ML System sprzedano dotychczas do 19 krajów, a największym zainteresowaniem cieszą się one w Skandynawii oraz w krajach Beneluksu. W ostatnich tygodniach spółka podpisała umowę na dostawę modułów BIPV na modernizowany budynek siedziby koncernu petrochemicznego Shell w Holandii. Ponadto, spółka kontynuuje strategiczną współpracę z koncernem Pilkington, czego kolejnym efektem, po realizacji dworca kolejowego w Austrii, jest dostawa modułów BIPV do modernizowanego salonu samochodowego zlokalizowanego w Turcji" - wymieniono.

"Naszą siłą jest dywersyfikacja sprzedaży. Systematycznie umacniamy pozycję w segmencie BIPV oraz fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP, oferujemy rozwiązania dla nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa, a także rozwijamy się w nowych obszarach, takich jak np. technologie wodorowe. Dzięki temu na zmiany w formule rozliczania wyprodukowanej energii ze słońca, związane bezpośrednio z rynkiem prosumenta, patrzymy z większym spokojem" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 4,12 mln zł wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)