"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanowiło zysk netto spółki za 2021 rok w kwocie 15 912 722,34 zł przeznaczyć:

a) w kwocie 9 012 998,94 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

Reklama

b) w kwocie 6 899 723,4 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,6 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest 11 499 539 akcji spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 7 lipca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na 27 lipca 2022 r., wskazano także.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)