Obecnie Columbus, wraz z partnerami, pracuje nad aktualizacją prospektu emisyjnego, który planuje złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w III kwartale 2022 r.

"Nasze plany przeniesienia notowań na główny parkiet GPW zostały zweryfikowane w dużej mierze przez dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Konsultując ten temat od wielu miesięcy z naszymi doradcami i partnerami, doszliśmy do wniosku, że publiczną ofertę nowych akcji przesuniemy na bardziej sprzyjający czas" - powiedział prezes Dawid Zieliński, cytowany w komunikacie.

Reklama

W ostatnich dniach GPW poinformowała o zakwalifikowaniu 73 spółek, wśród nich Columbus Energy, do segmentu NC Alert na NewConnect. Zmiana systemu notowań na tzw. fixingi nastąpiła od 1 lipca.

"Columbus od 1 lipca br. jest notowany na dwóch fixingach, co zapewne odbije się na płynności na walorze. Spóźniliśmy się kilka godzin z publikacją opinii audytora, na co regulamin GPW przewiduje minimalną karę, czyli upomnienie. Przez dwa upomnienia, które otrzymaliśmy od GPW, lądujemy w NC Alert. Warto jednak przypomnieć, że przez ostatnie kilka lat inwestorzy przeprowadzili transakcje akcjami Columbusa na ponad 1 mld zł na NewConnect, więc czas przenieść się na rynek regulowany. Być może będzie to połączone z powrotem do dobrych wyników finansowych. Konsekwencją fixingu jest również jest to, że potencjalna umowa z inwestorem z USA nie jest dla nas atrakcyjna, bo wartość equity, jaką możemy pozyskiwać z tego finansowania, jest skorelowana z wielkością obrotów w danym miesiącu. Również emisja akcji przy kapitalizacji kilkuset milionów złotych nie jest dla nas korzystna, dlatego podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu się z negocjowaniem umowy, z możliwością wznowienia negocjacji, gdy sytuacja w spółce i na rynku kapitałowym się poprawi" - dodał Zieliński.

W efekcie Columbus podjął decyzję o zawieszeniu negocjacji dotyczących zaangażowania kapitałowego w spółkę, prowadzonych z grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych, prowadzonych w związku z podpisanym 27 kwietnia 2022 r. term-sheet.

"Powodem zawieszenia negocjacji jest brak uzasadnienia ekonomicznego w chwili obecnej dla tej transakcji, w związku z niską kapitalizacją Columbus oraz mniejszą płynnością akcji w obrocie giełdowym z uwagi na przeniesienie akcji Columbus do notowań jednolitych, gdyż wartość finansowania jaką Columbus może pozyskać, jest skorelowana z wielkością obrotów na akcjach. Ponadto, opisane powyżej czynniki uniemożliwiają Columbus wywiązanie się z ustaleń dotyczących zapewnienia funduszowi w ciągu 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej akcji o wartości co najmniej 45 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)