Zysk operacyjny wyniósł 12,95 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,14 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 237,42 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2022 r. spółka miała 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 49,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 495,2 mln zł w porównaniu z 461,92 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Apator wypracowała przychody wyższe r/r o 7,2% (495,2 mln zł). Sprzedaż wzrosła w segmentach Gazu oraz Wody i Ciepła, a ten ostatni - dzięki wysokim dynamikom obrotów zarówno w kraju, jak i na rynkach eksportowych - kolejny kwartał z rzędu zanotował rekordowo wysoką sprzedaż, przekraczając w drugim kwartale br. poziom 88 mln zł" - czytamy w raporcie.

W segmencie Energia Elektryczna sprzedaż została utrzymana na porównywalnym poziomie r/r dzięki wysokiej dynamice eksportu przy równoczesnym ograniczeniu obrotów krajowych (widoczna poprawa dynamiki sprzedaży w Polsce w drugim kwartale). W pierwszej połowie roku dynamiczny wzrost sprzedaży został odnotowany przede wszystkim w linii aparatury łączeniowej (+6,7 mln zł, +13,5% r/r, w tym eksport +22,1%). Odnotowano też wyższą (o 1 mln zł, tj. o 10,7%) sprzedaż w linii ICT oraz (o 0,5 mln zł, +2,2%) eksport liczników. Największy spadek obrotów (o 6,1 mln zł, tj. o 23,7% r/r) zanotowano w automatyce (głównie niższa sprzedaż urządzeń do obsługi i nadzoru sieci oraz stacji energetycznych, a także automatyki zabezpieczeniowej). W krajowej sprzedaży linii opomiarowania widoczny jest jeszcze efekt wysokiej bazy pierwszego kwartału 2021 r. (realizowano wówczas ostatnie duże dostawy w ramach rynku mocy), w drugim kwartale 2022 r. krajowa sprzedaż liczników była wyższa w porównaniu z drugim kwartałem 2021 r.;

"Segment Gaz - wzrost sprzedaży w kraju (+12,2% r/r) w wyniku realizacji przetargu dla PSG Sp. z o.o., przy równoczesnym utrzymaniu dodatniej dynamiki eksportu (+2,2% r/r, sprzedaż w drugim kwartale 2022 r. na poziomie drugiego kwartału 2021 r.), pomimo ograniczeń zamówień z części dotychczasowych głównych rynków segmentu (Belgia, Niderlandy i w coraz większym stopniu także Wielka Brytania). Dzięki aktywnym działaniom sprzedażowym wyższe r/r obroty m.in. na rynkach niemieckim, węgierskim, rumuńskim, czeskim oraz gruzińskim" - czytamy dalej.

W segmencie Woda i Ciepło zanotowano kolejny kwartał rekordowej sprzedaży (88,1 mln zł, +21,7% r/r). W całym półroczu obroty były wyższe o 27,6 mln zł (+19,6% r/r) dzięki wysokim dynamikom sprzedaży zarówno eksportowej (+21,4%), jak i na rynku krajowym (+17,1%). Sukcesywny wzrost wyników sprzedażowych w kolejnych kwartałach jest potwierdzeniem korzystnych tendencji na rynku opomiarowania wody i ciepła, którym towarzyszy presja na oszczędność zasobów naturalnych i zapotrzebowanie na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru wody oraz ciepła będących w ofercie Grupy Apator. Segment skutecznie wypełnił lukę w przychodach powstałą w wyniku wojny w Ukrainie i związanych z nią spadków sprzedaży na rynkach wschodnich i zwiększył swój udział w strukturze sprzedaży grupy, podano także.

"Działanie w trudnych czasach hartuje i my również wynieśliśmy z kryzysu ważną lekcję. Już w poprzednim roku wdrożyliśmy szereg inicjatyw, aby przeciwdziałać utracie przychodów i spadkom marż. Skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu ciągłości produkcji oraz zapewnieniu większej elastyczności cen sprzedaży. Kluczowym warunkiem powodzenia naszego planu była renegocjacja zawartych kontraktów i zmiana dotychczasowych cenników, która uwzględniałaby wskaźniki inflacji cen materiałów. Większość naszych klientów wykazała zrozumienie dla sytuacji na rynku komponentów i w II kwartale br. widzimy już pierwsze pozytywne efekty tej zmiany. W drugiej połowie roku spodziewamy się dalszej, zauważalnej poprawy naszych wyników finansowych na działalności podstawowej. To, na co niestety nie mamy wpływu, to zawirowania na rynku walut oraz zwiększone koszty finansowania. Gdyby nie one, wyniki grupy byłyby znacznie lepsze" - skomentował prezes Arkadiusz Chmielewski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 22,44 mln zł wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)