Reklama

Strata operacyjna wyniosła 1,3 mln zł wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej.

"W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 13,1 mln zł, czyli o 19,5% więcej w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2022 r. grupa osiągnęła 15,5% marży EBITDA, co oznacza wzrost o 5,8 pkt proc. w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku. Poprawa rentowności to m.in. efekt realizacji strategii "nowej ery kwantowej", podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,26 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 72,41 mln zł rok wcześniej.

"Konsekwentnie, zgodnie ze strategią, zwiększamy skalę działania, dywersyfikując nasz biznes o nowe produkty, w tym przede wszystkim asortyment 'nowej ery kwantowej', jak również umacniamy pozycję na atrakcyjnych rynkach BIPV oraz energetyki zawodowej. Dzięki podpisanej w ostatnich dniach umowie ramowej weszliśmy także w obszar stolarki otworowej dedykowanej rynkowi rezydencjalnemu. Ponadto, rozszerzamy zasięg naszej działalności za granicą - w analizowanym okresie weszliśmy na nowe rynki eksportowe. Trwający kryzys energetyczny, a tym samym konieczność inwestowania w źródła odnawialne, będą sprzyjać rozwojowi branży i spółki w kolejnych okresach" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Obecna wartość portfela zamówień (backlog) spółki jest rekordowa i wynosi ponad 280 mln zł, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 4,98 mln zł wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)