Zysk operacyjny wyniósł 239,64 mln zł wobec 223,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 508,89 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 445,38 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 676,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 565,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 610,82 mln zł w porównaniu z 1 341,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły 1 439 mln zł, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do analogicznego okresu w 2021. Na wzrost przychodów r/r wpłynęły wyższe przychody odsetkowe na portfelach nabytych (+120 mln zł r/r), jak również pozytywna aktualizacja prognozy wpływów w łącznej wysokości 305 mln zł, w porównaniu do 224 mln zł z analogicznego okresu 2021" - czytamy w sprawozdaniu zarządu

"Wzrost zysku netto wynika ze wzrostu przychodów w segmencie portfeli nabytych, które rok do roku wzrosły o 19% (231 mln zł), co przełożyło się na wzrost wyniku EBITDA o 17% r/r (130 mln zł). Jednocześnie, EBITDA gotówkowa w pierwszym trzech kwartałach 2022 roku wyniosła 1 363 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 18% względem analogicznego okresu w 2021 roku. Wzrost EBITDA gotówkowej wynika ze wzrostu spłat z portfeli nabytych, które rok do roku wzrosły o 19% (313 mln zł)" - czytamy dalej.

Koszty działalności bez amortyzacji (koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty ogólne oraz pozostałe koszty operacyjne) w okresie 3 kwartałów 2022. wyniosły 736 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły o 139 mln zł, tj. o 23%. Wzrost kosztów r/r wynika głównie ze wzrostu kosztów pracowniczych i wynagrodzeń (więcej o 58 mln zł, czyli o 21%), kosztów opłat sądowych i komorniczych (więcej o 38 mln zł, czyli o 24%), kosztów procesów operacyjnych (więcej o 15 mln zł, czyli o 35%) oraz kosztów programu motywacyjnego (więcej o 9 mln zł, czyli o 65%), podała spółka.

"W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 1 928 mln zł, czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Jest to rekordowa wartość spłat w pierwszych trzech kwartałach danego roku w historii działalności Grupy. Ponad połowa wpłat z okresy styczeń-wrzesień 2022 roku pochodzi z rynków zagranicznych obsługiwanych przez Grupę Kruk" - czytamy w sprawozdaniu.

Wyższe o 313 mln zł wpłaty w pierwszych 9-ciu miesiącach 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zostały zrealizowane głównie dzięki wyższym o 150 mln zł wpłatom na rynku polskim, wyższym o 90 mln zł wpłatom na rynku włoskim oraz wyższym o 47 mln zł wpłatom na rynku hiszpańskim, podano

Łączna wartość nakładów na zakup pakietów wierzytelności w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wyniosła 1 351 mln zł, czyli o 45% więcej r/r. Większość, bo aż 87% inwestycji zrealizowanych w omawianym okresie dotyczyło wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych, podano również.

"Pod względem geograficznym, 82% dokonanych nakładów dotyczyła pakietów z rynków zagranicznych - głównie rynku włoskiego i hiszpańskiego. Łączna wartość nominalna zakupionych pakietów wyniosła 7 751 mln zł, czyli o 51% więcej niż w analogicznym okresie roku 2021 r" - czytamy

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 676,86 mln zł wobec 565,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)