Zysk operacyjny wyniósł 53,38 mln zł wobec 63,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 159,61 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 223,63 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 83,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 385,34 mln zł w porównaniu z 459,64 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W trzech kwartałach 2022 roku rozpoznano przychód z 675 mieszkań i lokali użytkowych w porównaniu do 983 mieszkań i lokali użytkowych w trzech kwartałach 2021 roku" - napisano w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 58,14 mln zł wobec 66,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)