"Odporność gospodarcza Ukrainy i jej przyszłe ożywienie będą również zależeć od jej sektora prywatnego. Ten instrument podziału ryzyka, który uruchamiamy dzisiaj wraz z naszymi partnerami z BGK i KredoBanku ułatwi dostęp do finansowania dla ukraińskiego biznesu, zwłaszcza w regionach głęboko dotkniętych wojną oraz w kluczowych sektorach, takich jak rolnictwo i produkcja. Pozwoli to utrzymać ukraińskim firmom działalność biznesową pomimo wojny. To działanie jest także świadectwem niesłabnącego wsparcia UE dla Ukrainy (blisko 49 mld euro środków zaangażowanych od początku wojny)" - powiedział zastępca dyrektora generalnego ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji ws. rozszerzenia (Maciej Popowski, cytowany w komunikacie.

PKB Ukrainy skurczyło się o około jedną trzecią

Ok. 35 proc. udzielonych kredytów powinno trafić do przedsiębiorstw z sektora rolnego i przetwórstwa; 50 proc. wsparcia powinno zostać rozlokowane w tzw. czerwonych i żółtych strefach (tj. w pobliżu strefy wojennej), podano także.

Reklama

"PKB Ukrainy skurczyło się o około jedną trzecią, a straty materialne związane tylko ze zniszczeniami infrastruktury przekraczają 100 mld USD. Społeczność międzynarodowa powinna zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie wygrać wojnę. Równocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego razem z Komisją Europejską i KredoBankiem będzie wspierać ukraińskie firmy szczególnie z sektora rolnego, przemysłowego i produkcji rolno-spożywczej. Pomoc będzie we wszystkich miejscach na terenie Ukrainy, nawet tych najbardziej niebezpiecznych, gdzie bomby mogą spaść każdego dnia" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego kierujący pracami zarządu Paweł Gruza wskazał, że bank planuje rozwijać swoją obecność w Ukrainie i wspierać klientów poprzez rozwój działalności KredoBanku z wykorzystaniem synergii z PKO BP.

Właścicielem KredoBanku jest PKO BP

"Wygenerowane dzięki gwarancjom kredyty pozwolą przedsiębiorcom zachować płynność finansową, utrzymać zatrudnienie i pobudzić lub przyciągnąć inwestycje. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki Ukrainy, co roku Ukraina będzie potrzebować inwestycji w wysokości 70-80 mld USD. Dlatego wsparcie Komisji Europejskiej i BGK dla KredoBanku, w postaci 10 mln euro maksymalnego limitu pokrycia strat w przypadku niespłacania kredytów, to znacząca pomoc dla ukraińskiej gospodarki. Skuteczne wykorzystanie tego limitu da szansę jego zwiększenia o kolejne 10 mln euro. Obecnie jest niewiele ukraińskich banków, które mogłyby wziąć na siebie rolę banków przepływowych. Będący częścią Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego KredoBank, ma na tym polu unikalną pozycję i mam nadzieję, że to dopiero początek współpracy" - powiedział prezes KredoBanku Jacek Szugajew.

KredoBank jest jednym z wiodących banków komercyjnych z centralą we Lwowie. Jego właścicielem jest PKO Bank Polski.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.