Scope Fluidics zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 233,3 mln zł, tj. 85,57 zł na akcję, podała spółka. Oznacza to stopę dywidendy w wysokości 30%.

"Zarząd Scope Fluidics [...] podjął decyzję o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z wnioskiem o podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego przez Scope Fluidics w roku obrotowym 2022 w kwocie 296 388 705,39 zł w następujący sposób:

Reklama

1. kwotę 19 512 551,74 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,

2. kwotę 23 711 096,43 zł przeznaczyć [...] na kapitał zapasowy,

3. kwotę 233 257 830,1 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w kwocie 85,57 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zaproponowano 27 marca 2023 r, zaś na termin wypłaty dywidendy - 31 marca 2023 roku.

"Zgodnie ze statutem Scope Fluidics, co najmniej połowa środków uzyskanych z transakcji sprzedaży udziałów Curiosity Diagnostics powinna trafić do akcjonariuszy Scope Fluidics. Liczymy na to, że kilkunastokrotny wzrost kapitalizacji spółki od debiutu na rynku NewConnect, oraz proponowana przez zarząd wypłata dywidendy, spotkają się z uznaniem inwestorów, których wsparcie jest kluczowe dla sukcesów Scope Fluidics" - powiedział współzałożyciel i prezes spółki Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

Zgoda akcjonariuszy na wypłatę dywidendy w proponowanej przez zarząd spółki wysokości, implikowałaby stopę dywidendy na poziomie ok. 30%, podano

W sierpniu 2022 r. Scope Fluidics sprzedała amerykańskiemu gigantowi branżowemu - Bio-Rad Laboratories - 100% udziałów w spółce Curiosity Diagnostics, w ramach której rozwijany był przełomowy system służący szybkiej analizie PCR w formacie point-of-care - PCR|ONE. Wartość płatności z góry wyniosła 100 mln USD, która to kwota została ujęta w rocznym sprawozdaniu finansowym jako 466,4 mln zł, przypomniano.

"Po zeszłorocznej transakcji mamy doskonałą pozycję finansową. W przypadku uchwalenia przez walne zgromadzenie dywidendy w wysokości rekomendowanej przez zarząd, po wypłacie dywidendy Scope Fluidics będzie posiadała ok. 95 mln zł, które przeznaczymy na identyfikację i rozwój projektów w ramach kontynuacji dynamicznego budowania wartości grupy" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy spółki Szymon Ruta.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

(ISBnews)