Resort poinformował o tym w odpowiedzi na poselską interpelację nr 38510. Odniósł się w niej tylko do ryczałtu ewidencjonowanego (bo tego dotyczyła interpelacja), ale – przypomnijmy – podobne ograniczenia są także w liniowym PIT oraz w przepisach o składkach na ubezpieczenia społeczne.
Okres karencji wynosi:
  • dwa lata przy wyborze ryczałtu ewidencjonowanego, ponieważ obejmuje rok podatkowy i rok poprzedzający rok podatkowy, więc jeśli ktoś zakończył pracę np. w lutym 2022 r., to okres karencji potrwa do końca 2023 r. (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.),
  • rok przy podatku liniowym, więc jeżeli ktoś zakończył pracę np. we wrześniu 2022 r., to okres karencji upłynął z końcem 2022 r. (art. 9a ust. 3 ustawy o PIT),
  • dwa lata przy opłacaniu niższych składek ZUS, ponieważ obejmuje bieżący i poprzedni rok kalendarzowy (art. 18a ust. 2 pkt 2 oraz art. 18c ust. 11 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.).
Reklama