"Za zeszły rok spółka wypłaciła dywidendę. Natomiast bieżący rok obrotowy kończy się 31 marca i po zakończeniu zarząd będzie proponował. Chcemy podkreślić, że jest to [wypłacanie dywidendy] cel strategiczny i myślę, że nasze bieżące wyniki usprawiedliwiają przypuszczenie, że zarząd wystąpi z taką propozycją" - powiedział Krempeć podczas konferencji prasowej.

W ubiegłym roku Mercor przyjął w nowej strategii na lata 2020-2023 politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto.

W I-III kw. roku obrotowego spółka miała 24,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 293,32 mln zł w porównaniu z 294,44 mln zł rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)