"Two Horizons jest w trakcie oferty publicznej akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na realizację obecnie produkowanych symulatorów oraz przygotowanie kolejnych pre-produkcji, a także bieżące koszty operacyjne i koszty działań związanych z wprowadzeniem jej akcji do obrotu na NewConnect. Spółka zapowiedziała łącznie sześć tytułów: 'Hotel Renovator', 'Car Thief Simulator', 'Aquapark Renovator', 'Exterminator Simulator', 'Airport Renovator' oraz 'Camping Builder'. W przygotowaniu są kolejne" - powiedział ISBtech Wolff.

W styczniu br. spółka informowała, że planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022.

W strategii spółka zakłada budowę portfolio realistycznych produkcji bazujących na symulatorach z widokiem FPP (pierwsza osoba). Premiery dwóch tytułów w formule Early Access, które znajdują się już na Top Wishlist Global Steam, planowane są jeszcze w 2021 roku.

"Nasza strategia rozwoju zakłada docelowo wydawanie do 5 tytułów rocznie na PC oraz sukcesywne portowanie ich na konsole Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. Warto zwrócić uwagę, że nakłady ponoszone przez nas na kolejne produkcje po wydaniu 'Hotel Renovator' oraz 'Car Thief Simulator' będą już niższe, ze względu na wykorzystywanie uprzednio opracowanych mechanik i technologii. W toku rozwoju naszego portfolio, będziemy również wzbogacać nasze już wydane tytuły o mechaniki wypracowane przy produkcji kolejnych gier, co przełoży się na wydłużenie ich cyklu monetyzacyjnego" - wskazał Wolff.

Podkreślił, że Two Horizons jest zadowolone z tempa, w jakim postępuje budowa wishlist, a nad rozwojem community wokół produkcji aktywnie pracuje.

"Spółka dysponuje wysoką jakością wishlist swoich tytułów, w których ponad 60% stanowią zapisy złożone przez graczy pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz USA, rynków o wysokim udziale w ostatecznym wolumenie sprzedaży gier tego typu" - podsumował prezes The Dust.

Two Horizons jest producentem i wydawcą gier na platformy PC, XBOX, PS, NS. Spółka została powołana 23 listopada 2020 r. w ramach utworzonej grupy kapitałowej The Dust S.A. i intensywnie rozwija produkcję gier własnych z gatunku symulatorów. Aktualnie spółka posiada 5 zapowiedzianych tytułów na platformie Steam, z czego dwa: "Hotel Renovator" oraz "Car Thief" przeszły do fazy produkcyjnej.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)