Zysk operacyjny wyniósł 190,71 mln zł wobec 117,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 669,89 mln zł w 2020 r. wobec 508,19 mln zł rok wcześniej.

"Pobiliśmy własny rekord przychodów zwiększając je o prawie 1/3, do poziomu 669,9 mln zł realizując rekordowy zysk netto w wysokości 135,2 mln zł tj. o ponad 38% lepszy niż przed rokiem. Jest to efekt największej w historii grupy ilości przekazań lokali mieszkaniowych aktami notarialnymi (1 549 szt.) oraz z sukcesem przeprowadzonej komercjalizacji i częściowej sprzedaży nowoczesnego kompleksu biurowego City Forum we Wrocławiu. [...] Również sprzedaż na poziomie 1 219 jednostek jest dla nas sukcesem zważywszy, że świat praktycznie zamarł na kwartał, a dopiero kolejne miesiące roku przynosiły powolną i zmienną odbudowę popytu. Warto zaznaczyć, że na rodzimym rynku Wrocławia, gdzie realizujemy gros bo ok. 80% naszej sprzedaży, udział rynkowy Archicomu wzrósł do niemalże 15%" - napisała prezes Dorota Jarodzka-Śródka w liście dołączonym do raportu.

Grupa uzupełniła także ofertę o ponad 700 mieszkań oraz zakupiła grunty pozwalające na realizację ok. 750 lokali. Oferta dewelopera na koniec 2020 roku wynosiła ponad 1 600 mieszkań, podano w sprawozdaniu zarządu.

Bank gruntów Grupy Archicom według stanu na 31.03.2021 zabezpiecza realizację ponad 6 700 lokali. W ramach posiadanego już banku gruntów spółka planuje wprowadzenie do sprzedaży w 2021 roku ok. 1 400 jednostek mieszkaniowych będących zarówno kontynuacją prowadzonych już inwestycji wieloetapowych jak i rozpoczęciem nowych projektów, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 47,2 mln zł wobec 61,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)