Zysk operacyjny wyniósł 163,67 mln zł wobec 151 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 167,25 mln zł w 2020 r. wobec 155,6 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Rok 2020 to przede wszystkim bardzo udane wyjścia z inwestycji. Dla subfunduszu EV było to wyjście z inwestycji ATM (data center), w efekcie którego do subfunduszu wpłynęło 489,2 mln zł (IRR 29,8%, CoC 2,8x), a także wyjście z inwestycji Netrisk (broker ubezpieczeń online) w wysokości 321,7 mln zł (IRR 104,1%, CoC 4,1x). Dodatkowo w trakcie roku subfundusz otrzymał dywidendę ze spółki zależnej Alfanor w wysokości 31,2 mln zł oraz od spółki Moblitek w wysokości 31,8 mln zł. W odniesieniu do subfunduszu TV najważniejsze wyjścia z inwestycji zrealizowane w 2020 r. to Frisco - wpływ 115,4 mln zł (IRR 20,2%, CoC 2,7x) oraz Answear.com (częściowa sprzedaż pakietu akcji w ramach oferty publicznej za 34,5 mln zł). Jednocześnie z końcem marca 2021 r. subfundusz TV zrealizował wyjście z inwestycji w Pigu. Oznacza ono potencjalny wpływ do TV w wysokości ok. 145 mln zł. Oczekujemy, że to wyjście powinno uruchomić proces automatycznych i proporcjonalnych wypłat dla inwestorów tego subfunduszu, w tym dla MCI" - napisał prezes Tomasz Czechowicz w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że planowane są nowe inwestycje w obszarze technologicznego i digitalowego buyout cyfrowych championów w CEE.

Spółka podała w osobnym komunikacie, że wycena aktywów i ustalenie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa.MCI Capital ASI S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

- wartość aktywów: 1 695 352 tys. zł

- wartość aktywów netto (z wyłączeniem akcji własnych): 1 397 857 tys. zł

- wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa (z wyłączeniem akcji własnych): 27,98 zł poprzednia wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa: n/d (pierwsza wycena)

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)