"Zwyczajne walne zgromadzenie Wasko, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w wysokości 6 034 656,89 zł w ten sposób, aby zysk ten:

a) w kwocie 563 406,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

b) w kwocie 5 471 250 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,06 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 20 lipca 2021 r., a termin wypłaty na 30 lipca 2021 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze Wasko zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,8 mln zł, tj. 0,02 zł na akcję.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)