"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja w technologii modułowej 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się 88 jednostek mieszkalnych dla pensjonariuszy domu seniora oraz 17 mieszkań dla opiekunów" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Realizacja prac projektowych rozpocznie się w I kwartale 2022 roku. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2022 roku, z zastrzeżeniem, że zamawiający uzyska pozwolenie na budowę w terminie określonym w umowie, zaś zakończenie inwestycji określono na I kwartał 2023 roku.

Zawarcie przedmiotowej umowy świadczy o umacnianiu pozycji Unihouse na rynku niemieckim. Jest to zarazem pierwsza umowa Unihouse polegająca na realizacji domu seniora, dodatkowo zawarta z jednym z największych operatorów domów seniora w Niemczech, co nadaje tej współpracy perspektywiczny charakter, podkreślono.

"W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela segmentu modułowego reprezentowanego przez Unihouse S.A. do realizacji na rok 2022 i lata kolejne wynosi ok. 286 mln zł" - zakończono.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)