Zysk operacyjny wyniósł 79,47 mln zł wobec 36,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 514,55 mln zł w 2021 r. wobec 1 063,26 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Na sprzedaż krajową przypadało 1 227 084 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,1%. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 287 462 tys. zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,6%. Udział przychodów krajowych w całości przychodów Grupy Oponeo.pl ze sprzedaży wyniósł 81%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży akcesoriów samochodowych (opony, felgi i akcesoria samochodowe). Wyniosły one 1 290,21 mln zł i przedstawiały 85,2% całości przychodów ze sprzedaży grupy. W 2021 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała 4 304,2 tys. opon, o 14,09% więcej niż rok wcześniej.

"W segmencie narzędzi grupa uzyskała w 2021 roku wynik sprzedaży na poziomie 126 425 tys. zł co stanowiło 8,35% wszystkich przychodów. Sprzedaż Spółki Rotopino.pl S.A. jest konsolidowana w Grupie od 2021 roku. Ze sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych został wygenerowany przychód w wysokości 82 072 tys. zł z udziałem 5,42% w przychodach ogółem. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła 27,44% rok do roku" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 53,93 mln zł wobec 25,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,51 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)