W rozmowie z DGP podczas konferencji Cybersec 2024 Luca Tagliaretti wskazuje na kluczowe obszary związane z rozwojem umiejętności cyfrowych obywateli i firm. Jednym z nich jest ustalenie wspólnego podejścia do tej kwestii we wszystkich państwach członkowskich UE.

- Każde państwo ma swoją politykę, własny system szkolnictwa wyższego oraz system szkoleń i program nauczania. Wyzwaniem jest koordynacja – tłumaczy dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.