"Paweł Bandurski - dotychczasowy wiceprezes zarządu Banku BPH odpowiedzialny za pion zarządzania ryzykiem, został powołany przez radę nadzorczą banku na stanowisko prezesa zarządu. Zastąpi dotychczasowego prezesa - Grzegorza Jurczyka, który złożył rezygnację" - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion zarządzania ryzykiem powołana została Małgorzata Romaniuk, która dotychczas odpowiadała w zarządzie banku za pion operacji i technologii. Do zarządu BPH dołączy też Marcin Berger, który wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa BPH TFI - w zarządzie Banku BPH będzie odpowiedzialny za pion operacji i technologii, podano także.

"Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na działalność Banku BPH - bank w dalszym ciągu koncentrował się będzie na obsłudze posiadanego portfela kredytów hipotecznych. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2017, przy czym nominacje Pawła Bandurskiego oraz Małgorzaty Romaniuk są warunkowe i wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)" - czytamy dalej.

Po zmianach w skład zarządu Banku BPH będą wchodzić: Paweł Bandurski - prezes zarządu, Małgorzata Romaniuk, Monika Godzińska oraz Marcin Berger - wiceprezesi zarządu.

Paweł Bandurski związany jest z sektorem bankowym od 2003 roku. Zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych działających w Polsce oraz na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2015 roku, jako wiceprezes zarządu  Banku BPH,  odpowiada za pion zarządzania ryzykiem. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów z zakresu audytu wewnętrznego i strategicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku ukończył prestiżowy Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Małgorzata Romaniuk karierę w bankowości rozpoczynała w Banku PKO BP, a następnie dołączyła do GE Banku Mieszkaniowego, który przejęty został przez Bank BPH. Pełniła szereg różnych funkcji menedżerskich, w tym m.in. dyrektora zarządzającego departamentu zarządzania wierzytelnościami, dyrektora wykonawczego departamentu operacji ryzyka kredytowego i faktoringu, dyrektora wykonawczego ds. transformacji modelu biznesowego Banku BPH - odpowiadała za koordynowanie strategicznych projektów transformacji modelu dystrybucji i podziału Banku BPH. Od 2016 r. pełniła funkcję wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion operacji i technologii. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest też absolwentką programu menedżerskiego prowadzonego przez Harvard Business School.

Marcin Berger - menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie usług finansowych, od ponad 14 lat związany z Grupą GE. Od listopada 2016 do września 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, wcześniej - w latach 2011–2016 zajmował stanowisko dyrektora wykonawczego departamentu audytu wewnętrznego. Zdobywał doświadczenie w różnych sferach biznesu - bankowości detalicznej i korporacyjnej, consumer finance, nieruchomościach, zarządzaniu inwestycjami – nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej. Jest ekspertem w obszarze procesów i technologii bankowych, kontroli wewnętrznej, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania ładem korporacyjnym i sprawami regulatorskimi. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Gdańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)