"W prognozie na 2021 rok przeważają opinie negatywne. Jedna czwarta badanych (25 proc.) uważa, że 2021 rok będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni. 46 proc. badanych spodziewa się, że 2021 rok będzie gorszy, natomiast według 30 proc. 2021 rok będzie porównywalny z poprzednim" - czytamy w wynikach sondażu.

Spośród badanych 25 proc. przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2021 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. 65 proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych, a 10 proc. upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

Jak wynika z sondażu, 52 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków w 2021 roku generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Czterech na dziesięciu badanych (44 proc.) wskazuje na wzrost przychodów z opłat i prowizji, a kolejne 3 proc. na wzrost przychodów odsetkowych.

"Znacząco wzrosły negatywne przewidywania odnośnie liczby odmów udzielenia kredytu dla przedsiębiorstw, liczby kredytów zagrożonych czy też liczby klientów rezygnujących z usług banków" - wskazano w komentarzu do wyniku sondażu.

Ponad cztery piąte badanych (93 proc.) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2021 roku, a 94 proc. - spadek zatrudnienia w bankach. 16 proc. badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego.

Styczniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 11-22 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 101 placówek bankowych z całej Polski reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.