We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego skonsolidowany zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 103,83 mln zł w 2020 roku w porównaniu z 1 010,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 4 009,3 mln zł wobec 4 002,8 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 508,3 mln zł wobec 1 270,6 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 180,14 mld zł na koniec 2020 r. wobec 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 93,05 mln zł wobec 980,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2020 roku wyniósł 19,86% wobec 19,46% w poprzednim roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier I osiągnął wartość 16,99% wobec 16,51% na koniec 2019 roku.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)