Obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych niemal do zera w połączeniu ze spadkiem rentowności obligacji na krajowym rynku odbiły się na wyniku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja odpowiedzialna za gwarantowanie depozytów w krajowych bankach i współodpowiedzialna za ich stabilność miała 218 mln zł zysku. Taką informację przekazał DGP Piotr Tomaszewski, prezes BFG. Rok wcześniej zysk funduszu wyniósł niemal 490 mln zł. – Gdybyśmy wyprzedali papiery, które trzymaliśmy od 3–4 lat, to wynik byłby lepszy o ok. 100 mln zł. Ale wolimy mieć tę poduszkę do dyspozycji – deklaruje Tomaszewski. Utrzymanie „starych” obligacji w portfelu sprawia, że BFG dłużej korzysta z obowiązującej w poprzednich latach dochodowości papierów dłużnych.
Obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz krótkoterminowe bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego to główne składniki aktywów BFG. W głównej mierze to od ich wycen zależy wynik finansowy funduszu.
Niższe stopy, słabszy rok